HappyDays._MG_5780.jpg

Happy Days

er en arbeidsplass i regi av SoH som gir et jobbtilbud for et utvalgt gruppe mennesker med bistandbehov. 

Tilbudet startet opp i januar 2011, etter inngått avtale med Kristiansand kommune, som sikret fullfinansiering for fem deltakere pr. dag i en ett-års prøveperiode. Tilbudet ble videreført i 2012, og i 2013 ble det inngått en langtidskontrakt med kommunen. Happy Days har pr. i dag åtte deltakere, der noen er på heltid mens andre deler plassene. Vi har åpent på hverdager fra kl. 09.00-16.00 og det er to ansatte samt fem deltakere pr. dag.

Viktigste målsetting i oppstarten av tilbudet var å lære hverandre å kjenne og finne aktiviteter utfra deltakernes egne ønsker og behov. Happy Days rommer i dag en rekke kreative aktiviteter som tilpasses den enkeltes ferdighetsnivå og fysiske mestringsevne. 

Happy Days er en arbeidsplass innen kulturbasert næring.  Vi jobber i team og våre dyktige deltakere/medarbeidere lager gaveartikler av god kvalitet. Hvert produkt er unikt og håndlaget av våre deltakere, i samarbeid og med veiledning fra våre ansatte. 

En av våre spesialiteter er produksjon av «buttons» (jakkemerker). Happy Days lager buttons på bestilling. Vi kan designe og lage buttons m/logo til firma, organisasjoner, fotballag, band, eller f.eks. buttons som bordkort med navn til bryllup og fest…etc. 

Happy Days holder til i Sound of Happiness lokaler i Kongensgate 35 (K35) hvor det er innredet et verksted tilrettelagt for de ulike aktivitetene. Vi selger våre produkter ved å arrangere og invitere til markeder i våre lokaler, samt på «stands» ved ulike arrangementer. Inntekter fra salg brukes til videre drift, utflukter og arrangementer i Happy Days. 

Sentralt i opplæringen av våre ansatte er den kjente danske teolog, filosof og psykolog Søren Kierkegaards (1813-1855) ord om hjelpekunsten: TIL ETTERTANKE. 

Vi ønsker å gi våre deltakere en trygg hverdag i et godt arbeidsmiljø, der hver enkelt blir sett og hørt.  Vår jobb som ansatte er å være gode hjelpere og veiledere og gi deltakerne den bistand som trengs.

Vi sier ikke ordet «brukere» i Happy Days…for viktigst av alt er at våre deltakere skal være nettopp det: DELTAKENDE…og medvirke til å utvikle innholdet på sin arbeidsplass HAPPY DAYS

Til ettertanke 
av Søren Kirkegaard

Om jeg vil lykkes med å føre et menneske mot et bestemt mål

må jeg først finne ham der han er,

og begynne akkurat der.
 

Den som ikke kan det, lurer seg selv

når han tror han hjelper andre.
 

For i sannhet å kunne hjelpe en annen

må jeg forstå mer enn hva han,

men først og fremst må jeg forstå det han forstår.

 

Om jeg ikke kan det, så hjelper det ikke at jeg kan og vet mer.

 

Vil jeg bare vise hvor mye jeg kan,

så er det fordi jeg er forfengelig og hovmodig

og egentlig bare vil bli beundret av den andre

istedenfor å hjelpe ham.

 

All sann hjelpekunst begynner med ydmykhet for den jeg vil hjelpe

og dermed må jeg forstå at det å hjelpe

ikke er å ville herske, men å tjene andre.

 

…at det å hjelpe andre ikke er å være hersesyk, men tålmodig.

 

Kan jeg ikke dette,
så kan jeg heller ikke hjelpe noen

Galleri_Happy Days_MG_5809.jpg